بهترین راه برای اینکه با کسی احساس خوشبختی کنید، این است که یاد بگیری چگونه به تنهایی احساس خوشبختی کنید اینگونه حضور دیگران تنها یک گزینه خواهد بود نه یک ضرورت...  چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴ | 21:32 | ادم از حوالی زمین |چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴ | 22:4 | ادم از حوالی زمین |چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴ | 22:3 | ادم از حوالی زمین |

بهم گفت: یا غرورت  رو بزار کنار 

                           با cut کن

                           چند دقیقه پرسید

                           چی شد؟

                           گفتم شما!!!

 چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴ | 21:59 | ادم از حوالی زمین |
همه میگن مخم جمعس همیشه تعطیله

 چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴ | 21:58 | ادم از حوالی زمین |چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴ | 21:55 | ادم از حوالی زمین |چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴ | 21:53 | ادم از حوالی زمین |چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴ | 21:52 | ادم از حوالی زمین |چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴ | 21:50 | ادم از حوالی زمین |

ی سری ادما استقامت دیوار رو دارن  ولی بهشون تکیه میدی معلوم میشه مقوایی بودنچهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴ | 21:50 | ادم از حوالی زمین |
مطالب قدیمی تر