عاشقانه ها


عاشقانه ها

اگرقادرنیستی خودرابالاببری همانندسیب باش تاباافتادنت اندیشه ای رابالا

ببری

 

سه شنبه سوم تیر 1393 13:5مریم | |

   ای کاش می دونستی دل تخته سیاه نیست که وقتی می آیی اسمت راروی اون بنویسی وهروقت دلت وهروقت دلت خواست بری اسمت روازروش پاک کنی

 

سه شنبه سوم تیر 1393 12:42مریم | |

هرفاصله ای می تواندبه خوشبختی تبدیل شودوهرخوشبختی وسعادتی می تواندبه فاصله تبدیل شود

 

سه شنبه سوم تیر 1393 12:4مریم | |

آرزوداشتم غروبت باشم ولی هنگام غروب انسان های زیادی دلشان می گیره وگریه می کنندمن تاب وتوان گریه ندارم

 

 

دوشنبه دوم تیر 1393 9:57مریم | |

جدایی رامن نکردم خداکرد نمی دانم کدام ناکس دعاکرد

یکشنبه یکم تیر 1393 17:49مریم | |

 به اوگفتم  برایم گل بفرست خارفرستاد به اوگفتم قلبت رابفرست سنگ فرستاد

یکشنبه یکم تیر 1393 17:37مریم | |

اگربرگ درخت درپاییزنمی افتادجایی برای روئیدن برگ های بهاری پیدانمی شد

 

یکشنبه یکم تیر 1393 17:8مریم | |

می دوزم شادی رابه غم...زیادرابه کم...درخت رابه ریشه...گاهی رابه همیشه...ستاره رابه آسمان...زمین رابه کهکشان...کهنه رابه نو و خودم رابه تو

 

یکشنبه یکم تیر 1393 16:58مریم | |

ای شمع آهسته بسوزکه شب درازاست ای اشک آهسته بریزکه غم زیاداست

 

یکشنبه یکم تیر 1393 16:57مریم | |

   من نیزگاه به آسمان نگاه می کنم به ستاره هانه به همه ی آن هافقط به آن هایی که  به چشمان توشبیه ترند

یکشنبه یکم تیر 1393 16:47مریم | |

De$iGn: ♀♥شِکَرُ و نَمَک♥♂